Η CNK Energy ιδρύθηκε το 2010 σαν θυγατρική εταιρία της NCK Construction. Σκοπός της είναι η ίδρυση και εκμετάλλευση σταθμών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας. Η εταιρία στοχεύει πρωτίστως στην κατασκευή και εκμετάλλευση φωτοβολταϊκών πάρκων σε ιδιόκτητα οικόπεδά της στην ευρύτερη περιοχή της Ελλάδας, ενώ παρέχει και υπηρεσίες μελέτης, αδειοδότησης και εγκατάστασης φωτοβολταϊκών συστημάτων για τρίτους.

Website best experienced with: Safari | Firefox | Chrome | Powered by: Indexhibit | Designed by: RE:OKSIS