Η εταιρεία ιδρύεται το 1955 υπό την επωνυμία Χρήστος Καστάνης ΟΕ. Αρχικά ασχολείται με την ανέγερση πολυκατοικιών, μεγάλων γραφειακών συγκροτημάτων και εργοστασίων με βασικό χώρο δράσης την περιοχή της Αττικής.
Τη δεκαετία του '80 η εταιρεία μετονομάζεται σε Νίκος Καστάνης & ΣΙΑ ΕΕ. Σε συνεργασία με διάφορους γνωστούς αρχιτέκτονες, η επιχείρηση αλλάζει προσανατολισμό και κατασκευάζει, επισκευάζει και αναπαλαιώνει περισσότερες από 160 πολυτελείς μονοκατοικίες κυρίως στην περιοχή της Αττικής.
Από το 2000 και μετά η εταιρεία επεκτείνει τις δραστηριότητες της. Υπό την επωνυμία NCK Construction ασχολείται με την απόκτηση οικοπέδων, την κατασκευή και πώληση αστικών μονοκατοικιών στα Βόρεια Προάστια της Αττικής, καθώς και παραθεριστικών μονοκατοικιών στην Πελλοπόνησο.
Το 2010 η NCK Construction εκτός από την κατασκευή και την διαχείρηση έργων αναλαμβάνει επιπλέον τη μελέτη και επίβλεψη τους.
Η πολύχρονη πείρα τριών γενεών, οι απαιτητικές κατασκευές, οι σταθερές σχέσεις με τους πελάτες, τους συνεργάτες και το προσωπικό οδηγούν στην αξιοπιστία, την ποιότητα και τη λεπτόμερεια των έργων που η εταιρεία υλοποίησε και συνεχίζει να υλοποιεί.


 

Website best experienced with: Safari | Firefox | Chrome | Powered by: Indexhibit | Designed by: RE:OKSIS